Lists

10 things | Relationship lessons

11. May 2015

DSC_0003-2s

[two_columns_one]

After almost two and a half year with my amazingly patient and loving m, I’m sure I can come up with a thing or two, I’ve learned about myself and about being in a relationship, which I’ll happily share with you here:

1. Kissing and touching – I’m a big fan of both. The more you kiss and touch the better. Contact can really do much for a relationship and sometimes says more than a thousand words. A tender stroke down the cheek or a playful pat on the bum can really make wonders. 

2. He just don’t think like me – We all know that feeling of wanting him to say or do the right thing at the right time. If there’s there something I’ve learned it’s that he 9/10 times probably won’t do what you hoped he would do – That’s not because he don’t want to, but because he just didn’t think of it

3. Shower sex – Isn’t always great and romantic, especially if you’ve got a small bathroom. Think about it; if you’re not the person underneath the warm, running water you will freeze, the floor is slippery, the space is limited, the water is annoying your eyes and kissing feels like drowning – it can be a fun experience anyway though. 

4. Fights – are inevitable and no matter how perfect you feel like your relationship is, there will be little annoying things which most likely will grow into a fight. Don’t worry though, if you’re really into each other you’ll learn to deal with it. 

5. Sleeping together – Can be both a blessing and a curse. I’m the kind of person who really looove sleeping very close and I’m sure m sometimes find me a bit sticky (especially when it’s summer and it’s to hot to even function in your own body), but couples who sleep closer together live longer… or so that is what I tell myself.

6. You’re annoying – He’s annoying, I’m annoying. That’s simply just the truth. When spending so much time together, you can’t avoid being both a bit annoying and annoyed – this is also the case when talking both family and friendships.

7. A day of nothing – You don’t always need to have a lot to do or talk about. Some days it’ll feel like there’s absolutely nothing to say to each other or do together and that’s okay. Embrace the nothingness and watch some Netflix together.

8. Let each other be – If you’re not together you don’t have to constantly talk or write. I’m sure it’ll come pretty natural to him (referring to point 2 on this list now), but I personally, I had to get used to not be in constant contact in the beginning. Make a deal that you’re both comfortable with; weather it’s writing a few times a week, or talking in the phone every evening doesn’t matter – just remember to have some time to yourself outside the relationship.

9. I love you – Every relationship is different and if you’re not the kind of person to say it out loud all the time it doesn’t matter. The important thing is, that you make each other feel important and loved. It’s the little things which counts; a tender kiss, a homemade dinner or maybe just a little encouraging squeeze while holding hands.  

10. Talk and LISTEN – Again with a reference to point 2 on this list; He doesn’t know what you mean unless you say it out loud. Talk to each other about everything if possible. Apologize and forgive, talk about how your day was and listen to what he has to say. I must admit that I’m a very good talker and not always the best listener, which I’m working on. Communication is important for every relationship and lots of fights can be avoided through the power of communication. 

What have you learned from being in a relationship/single?

[/two_columns_one]

[two_columns_one_last]

Efter næsten to og et halvt år med min helt igennem vidunderlige, tålmodige og kærlige m, er jeg sikker på, at jeg kan komme på en ting eller to, jeg har lært, ved at være i et forhold, som jeg glædeligt deler med jer her:

1. Kys og berøring – Jeg er en stor fan a begge dele. Jo mere du kysser og rører, jo bedre. Kontakt kan virkelig gøre meget for forholdet, og nogle gange siger berøring mere end tusinde ord. Et blidt strejf ned af kinden eller et drilsk klap i numsen kan virkelig gøre underværker.  

2. Han tænker bare ikke som mig – Vi kender alle det med, at ville have ham til at sige eller gøre det rigtige, på det rigtige tidspunkt. Hvis der er noget jeg har lært er det, at 9/10 gange gør han ikke, hvad du ønskede han ville gøre – Det er ikke fordi han ikke vil, men fordi han bare ikke har tænkt over det.

3. Sex i badet – Er ikke altid så fedt og romantisk, især ikke hvis du har et lille badeværelse. Tænk over det; hvis du ikke er personen under det varme, løbende vand vil du fryse, gulvet er glat, pladsen er begrænset, vandet irriterer dine øjne og det at kysse, vil helt sikkert føles som om, du er ved at drukne – det kan dog være en sjov oplevelse alligevel.

4. Kampe – Er uundgåelige, og uanset hvor perfekt du synes forholdet er, vil der altid være irriterende ting, som højst sandsynligt vil udvikle sig til et skænderi. Men bare rolig, hvis i virkelig kan lide hinanden, finder i ud af det.

5. At sove sammen – Kan være både en velsignelse og en forbandelse. Jeg er en person som virkelig elsker at ligge tæt, og jeg er sikker på, at m noglegange synes jeg er lidt klæbende (især hvis det er sommer og det er for varmt til bare at fungerer i sin egen krop), men par som sover tæt, lever længere… Eller det siger jeg ihvertfald til mig selv.

6. Du er irriterende – Han er irriterende, jeg er irriterende. Det er simpelthen bare sandheden. Når man bruger meget tid sammen kan man ikke undgå, at være både irriteret og irriterende – sådan er det også når man snakker både familie og venner.

7. En dag med ingenting – I har ikke altid brug for en masse at tale om. Nogle dage vil det føles som om, at der slet ikke er noget som helst at sige til hinanden, eller at gøre sammen. Det er okay. Omfavn intetheden og se noget Netflix sammen.

8. Lad hinanden være – Hvis i ikke er sammen, så behøver i ikke konstant at snakke eller skrive. Jeg er sikker på, at det kommer rimlig naturligt til ham (reference til punkt 2 på denne liste), personligt skulle jeg lige vende mig til, ikke at være i konstant kontakt i begyndelsen. Lav en aftale som i begge er enige om; om det er at skrive et par gange om ugen, eller snakke i telefon hver aften, betyder intet – bare husk at have noget tid til dig selv udenfor forholdet.

9. Jeg elsker dig – Alle forhold er forskellige, og hvis du ikke er en person der siger det højt hele tiden, betyder det ikke noget. Det vigtigste er, at i får hinanden til at føle sig vigtige og elskede. Det er de små ting der tæller; et blidt kys, en hjemmelavet middag, eller måske bare et opmuntrende klem mens i holder hænder.

10. Tal og LYT – Igen med en reference til punk 2 på listen her; Han ved ikke hvad du mener, med mindre du siger det højt. Tal med hinanden om alt, hvis det er muligt. Undskyld og tilgiv, tal om hvordan din dag var og lyt til, hvad han har at sige. Jeg må indrømme, at jeg er en meget god taler og ikke altid den bedste lytter, hvilket jeg arbejder på. Kommunikation er meget vigtig for et hvert forhold, og mange kampe kan undgås gennem kommunikation.

Hvad har du lært af at være i et forhold/single?

[/two_columns_one_last]

[divider]

 Follow my blog with Bloglovin

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply