Other

self-love

19. January 2015

DSC_0060ss

[two_columns_one]

Dear you. 

Do you know the importance of self love? Did you remember to smile to yourself in the mirror today? And did you remember to compliment yourself?

I know that it can be tough being you sometimes; I know that you have days where everything seems grey and numb. Where the warm water from your shower washes away the salty tears falling down your cheeks and where you go to bed feeling lonely. Like no one else in the world cares. I know that you sometimes look in the mirror criticizing yourself, telling yourself that you aren’t good enough. That you aren’t worth it.

Why do I know this? Because I too have been in that place. I too have days where nothing is really bright, where I’ve felt lousy and ‘not worth it’. I too have criticized myself in the mirror cursing about my many faults and I too have cried myself to sleep, imagining a world without me. Even though these days might come to hunt me again one day – I know something I didn’t knew before, something I haven’t known for several years but which I’ve learned now: You are worth it and you are not alone.

Dear you, promise me this. Promise me to make peace with your faults and promise me to embrace your strengths. Promise me to look yourself in the mirror and see what I see and what everybody else around you sees: a beautiful person with a wonderful personality – a unique individual which cannot be replaced. Appreciate what makes you different from others and make an effort to learn to love yourself.

I know that it might take days, weeks and years of practicing, but isn’t it worth it? Wouldn’t you wish for the people closest to you to do the same? Dear you, promise me to treat your body with respect. Pretend as if it was your best friend, would you ever criticize your best friend the way you criticize yourself? Embrace it with compliments, healthy food and positive thoughts. Kiss your scars and please remember to smile to yourself. Your body fights for you every day. It keeps you healthy and it keeps you alive, it gives you the opportunity to experience the world, and you should be fighting for it too.  

Everybody has their own battles, everybody has their own scars but yet we’re so much alike. All of us. Everybody needs love. Dear you, promise me to be there for the others. Promise me to pass on the good vibes and kind words. Promise me to reach out when you need help and promise me also to be there for others who need it. Promise me to smile to a stranger and promise me to be yourself. Cause you are amazing.

Dear you, know that I love you and that you are not alone.

[/two_columns_one]

[two_columns_one_last]

Kære du.  

Kender du til vigtigheden af selvkærlighed? Huskede du at smile til dig selv i spejlet i dag? Og huskede du at give dig selv et kompliment med på vejen?

Jeg ved, at det kan være hårdt, at være dig nogle gange: Jeg ved, at du har dage, hvor alt virker gråt og følelsesløst. Hvor det varme vand fra dit bad, skyller de salte tårer, der langsomt triller ned af dine kinder, væk, og hvor du går i seng med en følelse af ensomhed knugende i dit bryst. Som om alle er ligeglade med dig. Jeg ved, at du noglegange kritiserer dig selv i spejlet, fortæller dig selv, at du ikke er god nok. At du ikke er det værd.

Hvorfor ved jeg dette? Fordi jeg også har været i dit sted. Jeg har også dage, hvor intet rigtigt er lyst, hvor jeg har følt mig elendig og ‘ikke det værd’. Jeg har også kritiseret mig selv i spejlet, bandet af mine mange fejl, og jeg har også grædt mig selv i søvn, forstillet mig en verden uden mig. Selvom disse dage måske en dag vil hjemsøge mig igen – ved jeg noget, jeg ikke har vidst før, noget jeg ikke har vidst i mange år, men som jeg har lært nu: Du er det værd, og du er ikke alene.

Kære du, lov mig dette. Lov mig, at gøre fred med dine fejl og lov mig at omfavne dine stærke sider, dine gode sider. Lov mig, at kigge dig selv i spejlet, og se hvad jeg ser, og hvad alle andre omkring dig ser: en smuk person med en vidunderlig personlighed – et unikt individ, som ikke kan erstattes af noget eller nogen. Værdset det der gør dig anderledes fra os andre, og gør en indsats for, at lærer at elske dig selv.

Jeg ved, at det måske vil tage dage, uger og års øvelse, men er det ikke det værd? Ville du ikke ønske det samme for dem tættest på dig? Kære du, lov mig, at behandl din krop med respekt. Lad som om, at det er din bedste ven, ville du nogensinde kritisere din bedste ven, på samme måde som du kritisere dig selv? Omfavn den med komplimenter, sund mad og positive tanker. Kys dine ar og, jeg beder dig, husk at smil til dig selv. Din krop kæmper for dig hver dag. Den holder dig sund og den holder dig i live, den giver dig mulighed for at opleve verdenen, og du burde kæmpe for den også.

Alle har deres egne kampe, alle har deres egne ar, og alligevel er vi så ens. Alle sammen. Alle har brug for kærlighed. Kære du, lov mig at være der for andre. Lov mig at videregive de gode vibes og venlige ord. Lov mig at række ud, når du har behov for hjælp, og lov mig at være der for dem, der har brug for det. Lov mig at smile til fremmede og lov mig at være dig selv. For du er vidunderlig.

Kære du, vid at jeg elsker dig, og at du ikke er alene.

[/two_columns_one_last]

[divider]

 Follow my blog with Bloglovin

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply Rachel Y. Monday February 2nd, 2015 at 03:46 PM

    This is undeniably beautiful, and so are you Nivikka. Be very proud of the positive messages you are spreading on this space. xx

    • Reply Nivikka Monday February 2nd, 2015 at 05:30 PM

      You are so very beautiful and you are so very sweet! Thank you so much dear Rachel!

    Leave a Reply